Top Button

Public Holidays / Closures

The Denmark Visa Application Centers in Beijing, Shenyang, Jinan, Xi’an, Guangzhou, Chengdu, Nanjing, Hangzhou, Shanghai, Chongqing, Fuzhou and Shenzhen will stay closed on the following public holidays in 2018:

Date Day Holidays 2018
1 January Monday New Year’s Day
15 February Thursday Chinese New Year
16 February Friday Chinese New Year
19 February Monday Chinese New Year
30 March Friday Holy Friday
1 May Tuesday Labor Day/May Day
1 October Monday National Day
2 October Tuesday National Day
3 October Wednesday National Day
24 December Monday Christmas Eve
25 December Tuesday 1st Christmas Day
26 December Wednesday 2nd Christmas Day
27 December Thursday Christmas/New Year
28 December Friday Christmas/New Year
31 December Monday Christmas/New Year